CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT LYRICS, DWA PLUS JEDEN Lyrics:

CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT LYRICS, DWA PLUS JEDEN Lyrics:

Piszesz mi w liście, że kiedy pada,
Kiedy nasturcje na deszczu mokną,
Siadasz przy stole, wyjmujesz farby
I kolorowe otwierasz okno.

Trawy i drzewa są takie szare,
Barwę popiołu przybrały nieba.
W ciszy tak smutno, szepce zegarek
O czasie, co mi go nie potrzeba.

Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana twoją kredką.

Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niech mi zalśni w pełnym słońcu,
Kolorami całej ziemi.

Za siódmą górą, za siódmą rzeką,
Twoje sny zamieniasz na pejzaże.
Niebem się wlecze wyblakłe słońce,
Oświetla ludzkie wyblakłe twarze.

Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana twoją kredką.

Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niech mi zalśni w pełnym słońcu,
Kolorami całej ziemi. / 2

English Translation Of this Songs Lyrics :

COME PAINT MY LYRICS WORLD , TWO PLUS ONE Lyrics:

You write to me in your letter that when it rains,
When the nasturtiums get wet in the rain,
You sit down at the table, take out the paints
and open the colorful window.

The grasses and trees are so gray, the
skies have turned the color of ash.
In the silence so sad, the watch whispers
About time, which I do not need.

So come on, paint my world
yellow and blue,
Let there be a rainbow in the sky
Painted with your crayon.

So come, paint my life,
Let my world blush,
Let it shine for me in the full sun,
Colors of the whole earth.

Behind the seventh mountain, beyond the seventh river,
you turn your dreams into landscapes.
Heaven drags faded sun,
Illuminates faded human faces.

So come on, paint my world
yellow and blue,
Let there be a rainbow in the sky
Painted with your crayon.

So come, paint my life,
Let my world blush,
Let it shine for me in the full sun,
Colors of the whole earth. / 2

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *