CISZA LYRICS, KAMIL BEDNAREK Lyrics:

CISZA LYRICS, KAMIL BEDNAREK Lyrics:

Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą,
Oni nie słyszą, a ja tak jak w transie
Te proste dźwięki mnie kołyszą,
Nade mną chmury wiszą,
Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne

Zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie,
Znowu się uśmiecham wiem, że wszystko dobrze będzie
Zagubiony w tłumie chcąc odnaleźć się w tym pędzie,
Buduję swoje życie na miłości fundamencie

Te chwile są z nami
I nikt nie zabierze ich dopóki my,
Będziemy wciąż tacy sami,
Z radością odkrywać każdy nowy dzień

To te chwile są z nami
I nigdy nie zabierze nam już ich nikt
Nie zabierze nikt

Oni słuchają lecz nie słyszą
Między niebem a ciszą spotykamy siebie
Oni patrzą lecz nie widzą z Twojej radości szydzą
Przychodzą kiedy są w potrzebie

Cisza wokół mnie, zapada zmrok
A ja nadal w nią wsłuchuję się
Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie,
Że warto wierzyć w ludzi

Pamiętaj o tym że nadzieja karmi a nie tuczy
Do szczęścia otwarte drzwi nie szukaj kluczy
Twój Anioł chce Twą wiarę obudzić

Te chwile są z nami
I nikt nie zabierze ich dopóki my
Będziemy wciąż tacy sami
Z radością odkrywać każdy nowy dzień

To te chwile są z nami
I nigdy nie zabierze nam już ich nikt
Nie zabierze nikt

Translation in English

 

SILENCE LYRICS , KAMIL BEDNAREK Lyrics:

I sit in the evening enveloped in my silence,
They do not hear, and I just like in a trance
These simple sounds rock
me, Clouds hang over me,
Everything is so easy and paradoxical

Satisfied I bring joy everywhere today,
I smile again, I know that everything will be well
Lost in in the crowd, wanting to find myself in this rush, I
build my life on a foundation of love

These moments are with us
And no one will take them until we,
We will be the same,
With joy to discover each new day

These moments are with us
And they will never take us away Nobody
will pick them up anymore.

They listen but don’t hear
Between heaven and silence we meet each other
They look but they do not see with your joy they mock
They come when they are in need

Silence around me, darkness falls
And I still listen to it The
heart with its rhythm makes me strongly reassure me
that it is worth believing in people

Remember that hope nourishes , not fattens. To happiness
, open door, do not look for keys.
Your Angel wants to awaken your faith . Nobody will take them anymore. Nobody will take them

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *