CO DAŁ MI ŚWIAT LYRICS, SIERŚCIUCHY Lyrics: 

CO DAŁ MI ŚWIAT LYRICS, SIERŚCIUCHY Lyrics: 

 

I ZWROTKA

Czasem chcę
Wstrząsnąć niebem, poczuć jak
Wszystko drży
Galaktyki płaczą gdy,
Odbiera mi cały blask, wciąż uczę się
Dobrze wykorzystać to

REF:
Co dał mi świat każdego dnia
Tę wiarę w cud, by ciągle móc
Każdego dnia, pokonać strach
Przekonać się, że pięknie jest

II ZWROTKA

Nigdy nikt nie powiedział mi jak żyć
W czym tkwi zło
Czy znaczony jest mój los
Przez palce przecieka czas
Nie chcę tak żyć
Pragnę wykorzystać to

REF:
Co dał mi świat każdego dnia
Tę wiarę w cud, by ciągle móc
Każdego dnia, pokonać strach
Przekonać się, że pięknie jest

Przez palce przecieka czas
Nie chcę tak żyć
Pragnę wykorzystać to

Co dał mi świat każdego dnia
Tę wiarę w cud, by ciągle móc
Każdego dnia, pokonać strach
Przekonać się, że pięknie jest

translation in English

 

WHAT GAVE ME THE LYRICS , SIERŚCIUCHY Lyrics:

 

AND TURN

Sometimes I want to
shake the sky, feel how
Everything is shaking
Galaxies cry when,
Takes away all my radiance, I still learn to
use it well

REF:
What the world gave me every day
This faith in a miracle to still be able
Every day, overcome the fear
See for yourself, that it is beautiful

II VERSE

No one has ever told me how to live
What is evil
Is my fate marked?
Time is leaking through my fingers
I do not want to live like this
I want to use it

REF:
What the world gave me every day
This faith in a miracle to still be able
Every day , overcome fear
See that it is beautiful

Time is leaking through my fingers
I do not want to live like this
I want to use

what the world has given me every day
This faith in a miracle, so that I can still be able
Every day, overcome fear

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *