DWA SPOJRZENIA FEAT. KALI LYRICS, HEMP GRU Lyrics:

DWA SPOJRZENIA FEAT. KALI LYRICS, HEMP GRU Lyrics:

Dj BPP,
Kali, Kali, Kali, Kali, Kali, Kali, Kali, Kali.

Kiedy ja kocham Ciebie wtedy nie kochasz mnie
Kiedy Ty kochasz mnie ja nie kocham Ciebie
Kiedy ja kocham Ciebie wtedy nie kochasz mnie
Kiedy Ty kochasz mnie ja nie kocham Ciebie

[Bilon]
Brak równowagi zasiewa ferment duży
Słońce i tak musi wyjść po burzy
Promień osuszy, wilgoć poleci w eter
Jak gorzej być nie może, na pewno będzie lepiej
Znam dobrze stan ten, upadków uniesień
Namiętne lato, też depresyjną jesień
Serce nie sługa, jest ważne czy się ufa
Myślisz nie ona za chwilę będzie druga
To żadna sztuka, dziś szukam zrozumienia
Kochamy się znów, znów kręci się ziemia
Spełnia się sen, spełniają się marzenia
W dobie oszołomienia powróciła chemia
Czystego tchnienia bez przebaczenia nie ma
Bolesna prawda niż cukierkowe kłamstwa
Za pięć dwunasta by była sprawa jasna
Miłość jak czkawka każdego czasem targa

Kiedy ja kocham Ciebie wtedy Ty kochasz mnie
Kiedy Ty kochasz mnie wtedy ja kocham Ciebie
Kiedy ja kocham Ciebie wtedy Ty kochasz mnie
Kiedy Ty kochasz mnie wtedy ja kocham Ciebie

Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne
Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie
Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć
Lecz życie bez miłości nic nie jest warte, nic
Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne
Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie
Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć
Lecz życie bez miłości nic nie jest warte, nic

[Wilku]
Prawdziwa miłość przetrwa wszystko
Jeśli grasz w te grę, to musisz grać czysto
Wiesz, nie przelicza się wszystkiego na monetę
Pamiętaj, tylko leszcz podnosi rękę na kobietę
Nie czaję tych, co trwają w dziwnych związkach
Kochasz to jesteś, nie to nara piątka
Czas posprzątać bałagan na strychu
Trzeba przeżyć to samemu jak powiedział Rychu
Szczeniacka miłość, to nie dojrzała miłość
Zaufanie, zrozumienie są prawdziwą siłą
Jakby nie było wciąż będę się starał
Przeszłość minęła, dziś już nie nawalam
Cóż takie czasy, dzieci mają dzieci
Porno w sieci z monitorów nęci
Prawdziwa miłość, to nie miłość chora
Masz dość, zmień to, wolna twoja wola

Kiedy ja kocham Ciebie wtedy nie kochasz mnie
Kiedy Ty kochasz mnie ja nie kocham Ciebie
Kiedy ja kocham Ciebie wtedy nie kochasz mnie
Kiedy Ty kochasz mnie ja nie kocham Ciebie

[Kali]
Kiedy ja kocham Ciebie Ty mówisz to nie ma sensu
Co było wypalone jak popiołka pełna skrętów
Za dużo zakrętów, za dużo przykrych słów
Nie chcesz dzielić ze mną życia, nie mamy podobnych snów
Kiedy Ty kochasz mnie ja mówię ‘daj spokój skarbie’
Brakuje mi już sił, przez Ciebie wyglądam marnie
Nad nami chmury czarne dawno po zachodzie słońca
Wiem, chcieliśmy dobrze lecz zbliżamy się do końca
Nagle mówisz kocham Cię a ja czuję to samo
Te dwa proste słowa dają ukojenia ranom
Wczoraj nienawiść wyznaliśmy koszmarną
To dziś poranione dwie połówki znowu w tango
I bądź tu mądry, synchronizuj dwa serca
Bo to co cię uskrzydla potrafi być jak morderca
Się nie nakręcam już więcej nie rozkminiam
Bo prawdziwe uczucie co by się nie działo nie przemija

Kiedy ja kocham Ciebie wtedy Ty kochasz mnie
Kiedy Ty kochasz mnie ja kocham Ciebie
Kiedy ja kocham Ciebie wtedy Ty kochasz mnie
Kiedy Ty kochasz mnie ja kocham Ciebie

Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne
Ty widzisz kwadratowo ja widzę podłużnie
Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć
Lecz życie bez miłości nic nie jest warte, nic
Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne
Ty widzisz kwadratowo ja widzę podłużnie
Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć
Lecz życie bez miłości nic nie jest warte, nic

Prawdziwa miłość przetrwa wszystko
Na pewno będzie lepiej, by była sprawa jasna
Zaufanie jest pra-pra prawdziwą siłą
To co czuję to jest pewniak

Prawdziwa miłość przetrwa wszystko
Napewno będzie lepiej, by była sprawa jasna
Prawdziwa miłość przetrwa wszystko
To co czuję to jest pewniak

English Translation Of this Songs Lyrics :

DWA SPOJRZENIA FEAT. KALI LYRICS , HEMP GRU Lyrics:

Dj BPP,
Kali, Kali, Kali, Kali, Kali, Kali, Kali, Kali.

When I love you then you don’t love me
When you love me I don’t love you
When I love you then you don’t love me
When you love me I don’t love you

[Billon]
Imbalance sows big ferment
The sun must come out after the storm
The ray will dry you, the moisture will fly into the ether . It can’t get any worse , it will surely
be better . We love each other, the earth turns again

 

Dreams come true, dreams come true
In the era of bewilderment, the chemistry of
Pure breath without forgiveness has returned
Painful truth than candy lies
Five to twelve would be a clear matter
Love like hiccups every time

When I love you then you love me
When you love me then I I love you
When I love You then You love me
When You love me then I love You

One situation, in the perception of thoughts different
You see squarely, I see longitudinally
In one world we come and live like this
But life without love is worth nothing, nothing
One situation, different in the perception of thoughts
You see squarely, I see longitudinally
In one world we have to live anyway
But life without love is worth nothing, nothing

[Wolf]
True love will survive everything
If you play this game, you have to play clean
You know, everything is not counted
Remember, only the bream raises its hand against the woman
I don’t catch those who are in strange relationships
You love you are, it’s not a good five It’s
time to clean up the mess in the attic
You have to experience it yourself, as Rychu said
, Puppy love, it’s not mature love
Trust, understanding are real strength After
all, I will still try.
The past is over, today I am not screwing up
Well, such times, children have children
. Porn online from monitors, tempts
Real love, it’s not sick love
You have enough, change it, your free will

When I love you then you don’t love me
When you love me I don’t love you
When I love you then You don’t love me
When You love me I don’t love You

[Kali]
When I love You You say it makes no sense
What was burned out like ash full of twists
Too many turns, too many unpleasant words
You don’t want to share your life with me, we don’t have similar dreams
When you love me, I say ‘come on, honey’.
I don’t have enough strength anymore, you make me look miserable
Black clouds above us long after sunset
I know, we wanted well but we are coming to the end
Suddenly you say I love you and I feel the same
These two simple words soothe the wounds
Yesterday we confessed a nightmarish hatred
This is two halves wounded today again in tango
And be wise here, synchronize two hearts
Because what gives you wings can be like a murderer
I do not wind up anymore I do not think about it
Because the real feeling, whatever happens, will not pass

When I love you then you love me
When you love me I love you
When I love you then you you love me.
When you love me, I love you

. One situation, different thoughts in perception
You see squarely I see longitudinally
In one world we have to live and live like this
But life without love is worth nothing, nothing
Situation one, in the perception of thoughts different
You see squarely I see longitudinally
In one world we come and live like that
But life without love nothing is not worth anything

True love will survive everything
It will definitely be better if there is a clear case
Trust is great and great real strength
What I feel is a sure thing True love will survive

everything It
will be better to be clear
Real love will survive everything
What I feel this is a sure thing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *