EWAKUACJA LYRICS, EWA FARNA Lyrics:

EWAKUACJA LYRICS, EWA FARNA Lyrics:

Możesz pytać jak się mam
Ale to co wtedy powiem
Nie przyniesie żadnych słów, które chcesz znać
Podróż mnie rozgrzesza z win
Tam, gdzie jadę prezerwatyw nie ma
Ty masz swoją metę, ja mój start

Jedno wiem, gdy robię wszystkim wbrew,
Że po to są marzenia

Pragnę przeżyć każdy dzień
I do końca wyśnić noce
Mam tysiące własnych spraw
Ale w oczach strach
Nagle w głowie alarm dzwoni
Pędzi tłum, biegnę w drugą stronę
Nie wchodź tu, ratuj siebie sam
Wiem co robię, spójrz
To mój własny ogień

Mamy taką piękną twarz
Za woalem gęsto tkanym z kłamstw
Mam dosyć gładkich słów
Nudzą mnie

Jedno wiem, gdy chcę wszystkiemu wbrew,
Że po to są marzenia

Pragnę przeżyć każdy dzień
I do końca wyśnić noce
Mam tysiące własnych spraw
Ale w oczach strach
Nagle w głowie alarm dzwoni
Pędzi tłum, biegnę w drugą stronę
Nie wchodź tu, ratuj siebie sam
Wiem co robię, spójrz
To mój własny ogień
To ja sama płonę

To moje życie
Ogłosiłam w nim
EWAkuację
I schodami w dół
Przyjaciół zbiegło stu

Pragnę przeżyć każdy dzień
I do końca wyśnić noce
Jak to zrobię – moja rzecz,
Strach przegonię precz
Dzisiaj w głowie alarm dzwoni
Pędzi tłum, biegnę w drugą stronę
Nie wchodź tu, ratuj siebie sam
Wiem co robię, spójrz
To mój pożar
To ja! Dochodzę! Biegnij!

English Translation Of this Songs Lyrics :

EWAKUACJA LYRICS , EWA FARNA

You can ask how I am
But what I say will
not bring you any words that you want to know
The journey absolves me from the wines
Where I go condoms are gone
You have your finish line, I start my start

One thing I know when I do against everyone
That this is what they are for dreams

I want to live each day
And dream the nights to the end
I have thousands of my own affairs
But in my eyes there is fear
Suddenly in my head the alarm is ringing
Crowd rushing, I run the other way
Don’t come here, save yourself
I know what I’m doing, look
It’s my own fire

We have such a beautiful face
Behind the veil densely woven from lies
I have enough smooth words
They bore me

I know one thing when I want to go against everything
That dreams are what

I want to live each day
And dream the nights to the end
I have thousands of my own matters
But in my eyes there is fear
Suddenly in my head the alarm rings
A crowd rushing, I run the other way
Don’t come in here, save yourself
I know What I’m doing, look
It’s my own fire
It ‘s my own It

‘s my life I announced EVAuacation
in it And a hundred friends have run down the stairs I want to live each day And dream the nights to the end How I do it – my thing, Fear will chase away Today in my head the alarm is ringing The crowd rushes, I run the other way

Don’t come in here, save yourself.
I know what I’m doing, look.
It’s my fire
. It’s me! I’m coming! Run!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *