JA WIEM LYRICS, SIERŚCIUCHY Lyrics:

JA WIEM LYRICS, SIERŚCIUCHY Lyrics:

 

Tak z dnia na dzień
Wszystko wokół kręci się
Ktoś zmienia się
Inny ktoś tym samym jest

Czegoś więcej albo mniej
Biel czasem czerń
Gdzieś zamykasz się
Dla kogoś otwierasz się

Ref:
Przed nami jest – nieznany godzin bieg
Jest coś – czego jeszcze nie wiesz
Przed nami jest nieznany godzin bieg
Gdzieś ktoś czeka – ja wiem – tak wiem !

Nie odgadnie nikt
Ile jeszcze nowych chwil
Gdzie koniec jest
A początek zaczyna się

Po której stronie
Lepszej ? Gorszej ? Znajdziesz się
Znów przed sobą masz
Kolejnych nowych zdarzeń garść
Ref: przed nami jest – nieznany godzin bieg …

Bridge
Co jeszcze czeka nas ?
Czas majowy – czas we łzach
Kto wie ?

Translation in English

 

I KNOW THE LYRICS , SIERŚCIUCHY Lyrics:

 

So from day to day
Everything revolves around
Someone changes
Another someone is the same

Something more or less
White sometimes black
You close somewhere
For someone you open up

Ref: There
is ahead – unknown hour run
There is something – you do not know yet
Ahead of us is unknown hours run
Someone is waiting somewhere – I know – yes I know!

No one will guess
How many more new moments
Where the end is
And the beginning begins

Which side of the
better? Worse? You will find yourself
Again in front of you
Another handful of new events
Ref: ahead is – unknown hour run …

Bridge
What else awaits us?
May time – time in tears
Who knows?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *