JEJ OSTATNI ROK LYRICS, OLA Lyrics:

JEJ OSTATNI ROK LYRICS, OLA Lyrics:

Noc ona sama siedzi znów,
przypomina chwile w których już
nie przeżyje nigdy więcej drugi raz,
za szybko ściga ją ten czas
planowali, że przez życie razem będą iść
lecz Bóg inaczej rozplanował im
nadchodzi dzień wizyty w którym dowie się,
czy jej plany miały zmienić bieg
On cały dzień przy niej był
wciąż ocierał jej łzy
gdy w końcu potwierdziło się,
że choroba miała skrócić życie jej
nie odstępował jej na krok
chciał być przy niej cały rok,
w którym tyle miało zmienić się
już nigdy nie będzie tak samo nie…

Ref.
Prawdziwa miłość połączyła ich
Walczyli do końca, choć brakło sił
Nie chciała by każdego dnia
Musiał patrzeć jak upada tak
Pomyśl jaki to był dla nich ból
Wiedząc, że w końcu odejdzie, spójrz
wiedząc, że w końcu nadejdzie czas
że wezwie ją do góry, że odejdzie w dal…

Dalej zegar bił, a poprawy brak
Jej ciało z dnia na dzień straciło blask
mimo, że organizm walczył cały czas
Ona była jedną z najszczęśliwszych gwiazd
On całe dnie spędzał obok niej
z zadartym tchem patrzył w oczy jej
nieważne, że kończył jej się czas
dopóki byli razem, mogli radę dać
mijały dni, gorzej z nią
zbliżamy się do końca choć…
wie, że z życiem musi żegnać się
odchodzi szczęśliwa, bo on przy niej jest
Uczucie pomogło jej pokonać strach, walczyć tak
On pod koniec pocałował ją i
szepnął do jej ucha: Zawsze razem, mimo to…

REF.
Prawdziwa miłość połączyła ich
Walczyli do końca, choć brakło sił
Nie chciała by każdego dnia
Musiał patrzeć jak upada tak
Pomyśl jaki to był dla nich ból
Wiedząc, że w końcu odejdzie, spójrz
wiedząc, że w końcu nadejdzie czas
że wezwie ją do góry, że odejdzie w dal…

 

JEJ OSTATNI ROK LYRICS , OLA Lyrics:  translation in English

The night she sits herself again,
reminiscent of the moments in which
she will never survive the second time,
she is chasing her too quickly that time
they planned that they would go through life together
but God had differently planned
the day of their visit in which she would find out
if her plans were to change He
was with her all day, he was
still wiping her tears
when it was finally confirmed
that the disease was supposed to shorten her life ,
he did not leave her for a step, he
wanted to be with her for a whole year,
in which so many would change,
it will never be the same again, no …

Ref. True
love connected them
They fought to the end, although they lacked strength
She didn’t want every day
. He had to watch him fall so
Think what pain it was for them,
Knowing that she would finally go away, look
knowing that at last the time would come,
that she would call her up, that she would go away …

Then the clock chimed and no improvement
Her body lost its glow overnight
despite the fact that her body was fighting all the time
She was one of the happiest stars
He spent all days next to her
with an upturned breath, he looked into her eyes, it
doesn’t matter that her time was running out
as long as they were together, they could manage
Days have passed,
we are getting worse with her, though …
she knows that she has to say goodbye to her life
, she leaves happy, because he is with her
The feeling helped her overcome her fear, to fight so
He at the end kissed her and
whispered in her ear: Always together, despite this …

REF.
True love connected them
They fought to the end, though the strength was lacking
She did not want every day
He had to watch him fall so
Think what pain it was for them
Knowing that she would finally go away, look
knowing that finally the time will come
to summon her up that will go into the distance …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *