KAŻDEGO DNIA LYRICS, MESAJAH

KAŻDEGO DNIA LYRICS, MESAJAH

Każdego dnia, dziękuję Bogu za to, że Cię mam,
Za to, że jesteś przy mnie bym nigdy nie czuł się sam,
Każdego dnia, nadajesz memu życiu nowy sens,
Z Tobą mogę iść po jego kres.

Bo bez Ciebie życie traci sens jakikolwiek,
Bez Ciebie nie mogę nawet w nocy zmrużyć powiek.
Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy Tobie,
Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet.
Więc kochaj mnie nie tylko dla przyjemności,
Z Tobą chcę być już do końca, aż po sam grób.
Ja Tobie oddaję się w całości i zrobię dla Ciebie ile tylko będę mógł.

Każdego dnia, dziękuję Bogu za to, że Cię mam,
Za to, że jesteś przy mnie bym nigdy nie czuł się sam,
Każdego dnia, nadajesz memu życiu nowy sens,
Z Tobą mogę iść po jego kres.

Bo chcę być częścią Ciebie, jak Ty jesteś częścią mnie,
Chcę Tobie poświęcić me życie, tylko z Tobą dzielić się.
Ja jestem tylko Twój i tylko do Ciebie należę, już na zawsze będę kochał Cię.
Twoje gorące ciało mnie rozpala, że aż płonę,
Ja uwielbiam kiedy nasze ciała są złączone,
Uwielbiam kiedy cały w Twoich objęciach tonę,
Bo wiem, że trzymam w moich ramionach mą przyszłą żonę.

Każdego dnia, dziękuję Bogu za to, że Cię mam,
Za to, że jesteś przy mnie bym nigdy nie czuł się sam,
Każdego dnia, nadajesz memu życiu nowy sens,
Z Tobą mogę iść po jego kres.

I kocham Twój delikatny dotyk jak aksamit,
Kocham, gdy oddajesz mi w całości się nocami,
Kocham kiedy obsypujesz mnie pocałunkami,
Nie do opisania jest uczucie między nami.
Bo moja miłość do Ciebie nie zna granic,
Nigdy Cię nie oddam na Świecie nikomu za nic. (joł!)
Ja słucham Twoich rad, dla Ciebie staram pozbyć się wad,
Bo wokół Ciebie kręci się cały mój Świat.

Każdego dnia, dziękuję Bogu za to, że Cię mam,
Za to, że jesteś przy mnie bym nigdy nie czuł się sam,
Każdego dnia, nadajesz memu życiu nowy sens,
Z Tobą mogę iść po jego kres.

 

English Translation Of this Songs Lyrics :

EVERY DAY LYRICS , MESAJAH

Every day, I thank God that I have you,
For the fact that you are with me, so that I would never feel alone,
Every day, you give my life a new meaning,
With you I can go to its end.

Because without You, life loses any meaning.
Without You, I can’t even squint at night.
Every day and every night I want to be only with you,
You are the most beautiful, the most wonderful of women for me.
So love me not only for pleasure,
I want to be with you until the end, to the very grave.
I give myself entirely to you and I will do as much for you as I can.

Every day, thank God that I have you
For the fact that you are with me so that I would never feel alone.
Every day, you give my life a new meaning,
With you I can go to its end.

Because I want to be part of you, as you are part of me,
I want to devote my life to you, only share with you.
I am only yours and I belong only to you, I will love you forever.
Your hot body burns me on fire,
I love when our bodies are joined,
I love when I am drowning in your embrace,
Because I know that I hold my future wife in my arms.

Every day, thank God that I have you,
For the fact that you are with me, so that I would never feel alone,
Every day, you give my life a new meaning,
With you I can go to its end.

And I love your soft touch like velvet,
I love it when you give me your fullness at night,
I love when you shower me with kisses,
The feeling between us is indescribable.
Because my love for you knows no bounds,
I will never give you to anyone in the world for nothing. (yo!)
I listen to your advice, I try to get rid of defects for you,
because my whole world revolves around you.

Every day, I thank God that I have you,
For the fact that you are with me, so that I would never feel alone,
Every day, you give my life a new meaning,
With you I can go to its end.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *