MAŁE RZECZY LYRICS, SYLWIA GRZESZCZAK Lyrics:

MAŁE RZECZY LYRICS, SYLWIA GRZESZCZAK Lyrics:

Żadne z nas już nie pamięta,
Jak beztrosko biegły dni,
Wiele nam nie było trzeba,
Ja i Ty i długo nic.
Nie zadawaliśmy pytań,
Nie prowadziliśmy gier,
Dziś kalkulujemy wszystko,
Nie ma w tym szaleństwa, wiem.
Co z tym możemy zrobić?

Ref.:
Budujemy nasz dom na piasku,
Cena nie gra roli dziś,
Kupiliśmy prawie wszystko,
Ale wciąż nie mamy nic.
Chcę pozbierać znowu myśli,
Słyszeć bicie naszych serc,
Widzieć ile szczęścia w sobie,
Kryje każda mała rzecz
Cie-szmy się z małych rze-czy, bo
wzór na szczę-ście w nich zapisa-ny jeest!

Między nami znów zaiskrzy,
Odnajdziemy blask i wdzięk,
Zakończymy smutny shopping
Sztucznych, galerianych szczęść.
I będzie jak dawniej,
Przestańmy się spieszyć,
Zacznijmy od nowa,
Od tych małych rzeczy.

Ref.:
Budujemy nasz dom na piasku
cena nie gra roli dziś,
kupiliśmy prawie wszystko,
ale wciąż nie mamy nic.
Chce pozbierać znowu myśli,
słyszeć bicie naszych serc,
widzieć ile szczęścia w sobie,
kryje każda mała rzecz
Ciesz-my się z małych rze-czy, bo
wzór na szczę-ście w nich zapisa-ny jeest!

I będzie jak dawniej,
przestańmy się spieszyć,
zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy. / x2

Ref:
Budujemy nasz dom na piasku,
cena nie gra roli dziś,
kupiliśmy prawie wszystko,
ale wciąż nie mamy nic.
Chce pozbierać znowu myśli,
słyszeć bicie naszych serc,
widzieć ile szczęścia w sobie
kryje każda mała rzecz

Cie-szmy się z małych rze-czy, bo
wzór na szczę-ście w nich zapisa-ny jeest. / x3

English Translation Of this Songs Lyrics :

LITTLE THINGS LYRICS , SYLWIA GRZESZCZAK Lyrics:

Neither of us remembers anymore,
How carelessly the days passed,
We didn’t need much,
Me and you, and nothing for a long time.
We didn’t ask any questions,
We didn’t play games,
Today we calculate everything,
There is no madness in it, I know.
What can we do about it?

Ref .:
We are building our house on sand,
The price does not matter today,
We bought almost everything,
But we still have nothing.
I want to collect my thoughts again,
Hear our hearts beating,
See how much happiness is in me,
Hides every little thing
Let’s enjoy small things, because
the pattern for happiness is written in them!

It will spark again between us,
We will find splendor and grace, We will
finish the sad shopping
of Artificial, gallery happiness.
And it will be like it used to be,
Let’s stop rushing,
Let’s start over,
With these little things.

Ref .:
We are building our house on sand, the
price does not matter today,
we bought almost everything,
but we still have nothing.
I want to collect my thoughts again,
hear our hearts beating,
see how much happiness there is,
every little thing hides . We rejoice in small things
, because
the pattern for happiness is written in them!

And it will be like it used to be,
let’s stop rushing
let’s start over with these little things. / x2

Ref:
We’re building our house on sand,
price doesn’t matter today,
we bought almost everything
but still got nothing.
I want to collect my thoughts again,
hear our hearts beating,
see how much happiness there is in
every little thing

. Let’s enjoy small things, because
the pattern for happiness is written in them. / x3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *