MOJA NIEŚMIAŁOŚĆ LYRICS, MAFIA Lyrics:

MOJA NIEŚMIAŁOŚĆ LYRICS, MAFIA Lyrics:

Pierwsza noc, nie mówimy nic,
Druga noc, jakiś szept nie wiadomo co,
Nie mówię prawdy, wypisuje ja na ścianie,
Gdy tylko zaśniesz, nie wytrzymam znowu wstanę.

Trzecia noc, trzecia noc bez słów,
Czwarta noc, mowa rąk i wędrówki ust,
Ust co nie kłamią, ale wciąż się boja prawdy,
Swoją nieśmiałość wypisaną mam na twarzy.

Ile razy mówię Ci że, że kocham,
Tyle razy widzę Cię jak śnisz oddalona,
Ile razy mówię Ci że, że kocham,
Tyle razy widzę Cię jak śnisz o tych słowach: KOCHAM CIĘ!

Piąta noc, przyłapałaś mnie,
Nagły blask, stoję tu, mrużysz oczy swe,
Więc udawałaś i nie spałaś wtedy wcale,
Gdy słowo Kocham, wciąż po ciemku tu pisałem,

Ile razy mówię Ci że…

translation in English

 

MY SHYNESS LYRICS , MAFIA Lyrics:

The first night, we say nothing,
The second night, some whisper,
I don’t tell the truth, I write it on the wall,
As soon as you fall asleep, I can’t stand it again.

The third night, the third night without words,
The fourth night, the speech of the hands and the wandering of the lips, A
mouth that does not lie, but is still afraid of the truth,
My shyness is written on my face.

How many times I tell you that I love, How many times I
see you dreaming away,
How many times I tell you that I love,
So many times I see you dreaming about these words: I LOVE YOU!

Fifth night, you caught me,
Sudden glow, I’m standing here, you squint your eyes,
So you pretended and you didn’t sleep at all then,
When the word I love, I wrote here in the dark,

How many times do I tell you that …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *