MY SŁOWIANIE LYRICS, DONATAN & CLEO Lyrics:

MY SŁOWIANIE LYRICS, DONATAN & CLEO Lyrics:

Cleo! Donatan!
Refren:

My Słowianie wiemy, jak użyć mowy ciała,
wiemy, jak poruszasz tym, co mama w genach dała.
To jest ta gorąca krew! To jest nasz słowiański zew!
My Słowianki wiemy, jak użyć mowy ciała.
Wiemy, jak poruszać tym, co mama w genach dała.
To jest ta słowiańska krew! To jest ta uroda i wdzięk!

1.
Mamy to, czego nie ma nikt inny.
Cenimy ten naturalny kształt.
Wódeczka lepsza niż whisky i dżiny.
Najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał.
My na swojskiej śmietanie chowane,
Delikatne, rumiane jak chleb.
Nie ma lepszych od naszych Słowianek,
Ten, kto widział i próbował, ten wie!

Refren:

My Słowianie wiemy, jak użyć mowy ciała,
wiemy, jak poruszasz tym, co mama w genach dała.
To jest ta gorąca krew! To jest nasz słowiański zew!
My Słowianki wiemy, jak użyć mowy ciała.
Wiemy, jak poruszać tym, co mama w genach dała.
To jest ta słowiańska krew! To jest ta uroda i wdzięk!

To, co nasze jest, najlepsze jest, bo nasze jest! (to!),
To, co nasze jest, najlepsze, jest to nasze, wiesz?! ( to!)
To, co nasze jest, najlepsze jest, bo nasze jest! (to!)
To, co nasze jest, najlepsze, jest to nasze, wiesz?! (to!)

2.
W genach mamy to, czego nie ma nikt inny,
Zjeżdżają do nas z wielu świata stron.
Tu dobra wódka i dobre dziewczyny,
Szukaj u nas idealnych żon.

A nasze panie nie mają kompleksów,
Bo nie mają powodów ich mieć.
A w teledysku nie ma podtekstów,
Jak nie wierzysz, to pojedź na wieś!

Refren:
My Słowianie wiemy, jak nasze na nas działa,
Wiemy, jak poruszasz tym, co mama w genach dała.
To jest ta gorąca krew, to jest nasz słowiański zew!
My Słowianki wiemy, jak użyć mowy ciała,
Wiemy, jak poruszać tym, co mama w genach dała.
To jest ta słowiańska krew, to jest ta uroda i wdzięk!

My wiemy jak!
Mmm, my wiemy jaaak, ooo!
Ha, ha, ooo, my wiemy jak!

Translation in English

MY SŁOWIANIE LYRICS , DONATAN & CLEO Lyrics:

Cleo! Donatan!
Chorus:

We Slavs know how to use body language,
we know how you move what your mother gave in your genes.
This is the hot blood! This is our Slavic call!
We Slavs know how to use body language.
We know how to move what mom gave in genes.
This is the Slavic blood! This is the beauty and grace!

1.
We have what no one else has.
We value this natural shape.
Vodka better than whiskey and gin.
The best with us, whatever you want.
We are hidden on a homely cream,
Delicate, browned like bread.
There are no Slavic women better than ours
, He who has seen and tried knows!

Chorus:

We Slavs know how to use body language,
we know how you move what your mother gave in your genes.
This is the hot blood! This is our Slavic call!
We Slavs know how to use body language.
We know how to move what mom gave in genes.
This is the Slavic blood! This is the beauty and grace!

What is ours is the best because ours is! (this!),
what’s ours, the best, it’s ours, you know ?! (this!)
What is ours is the best because ours is! (this!)
What is ours, the best, is ours, you know ?! (this!)

2.
We have in our genes what no one else has,
They come to us from many parts of the world.
Good vodka and good girls here,
Look for the perfect wives with us.

And our ladies do not have complexes,
because they have no reasons to have them.
And there is no subtext in the video,
If you don’t believe it, go to the country!

Chorus:
We Slavs know how ours works on us,
We know how you move what mum gave in genes.
This is the hot blood, this is our Slavic call!
We Slavs know how to use body language,
We know how to move what mum gave in genes.
This is the Slavic blood, this is the beauty and grace!

We know how!
Mmm, we know yaak, ooo!
Ha, ha, ooo, we know how!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *