NAPRAWIMY TO LYRICS, GRUBSON Lyrics:

NAPRAWIMY TO LYRICS, GRUBSON Lyrics:

Z biegiem czasu życie przestaje być proste,
Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, oj nie.
Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć
Skoro go nie ma?
Nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze
Nie ma zapasu sił, chęci, zaczynamy się różnić,
Przestajemy na tych samych falach nadawać
Wydaje się nam, że wiemy co się święci,
A to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać
Dla jednych życie na ziemi to piekło,
Dla drugich to wymarzony Eden
Mimo, że do celu jeszcze daleko, szczęśliwy jestem,
Że jak na razie dotąd doszedłem
Lata uciekają jak piasek przez palce,
Cieszę się, że mogę powiedzieć “kocham Cię” tacie i matce
Zaciśniętą mam pięść dla tych, co w ciągłej walce,
Dla tych, którzy odeszli – w górze dwa palce
Oo, nie łam się, będzie dobrze, wiem “łatwo powiedzieć”
Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć i nic nie mieć
Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć,
Mam klucz dla Ciebie, chodź, naprawimy wszystko
Chodź naprawimy wszystko
Choooodź
Naprawimy to
Naprawimy to
Naprawimy to tak, byśmy mogli znowu budować
Naprawimy to tak, byśmy mogli zacząć od nowa

Nieważne jak jest źle,
A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te
Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie,
Zaczniemy budować od podstaw,
A jak się zjebie coś, naprawimy to /x2

Nie ma mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać,
To nie znaczy wcale man, że nie możemy czasem przegrać,
By potem wygrać, po upadku wstać, żyć dalej
Cieszyć się tym, co masz, chłopaku – pieprzyć medale
Nie zawsze wspaniale jest w życiu,
A w naszym państwie szczególnie
To całe zamieszanie to test
Jak mamy tu przeżyć, to przeżyjmy wspólnie
Razem tu zdecydowanie więcej zdziałamy
Gdzie gradem bzdur zasypują nam głowę, bo każdy chce
Żyć jak król, zapominając o społeczeństwie,
[Idź Pan w chuj] Nie mówiąc już o człowieczeństwie
Żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko
Ale damy radę, pomału, koleżko uwierz w to
Wpadłeś w sidła, bo ktoś narobił bydła, tak bywa
Czas na to, byś to Ty złapał za skrzydła

Nieważne jak jest źle,
A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te,
Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie,
Zaczniemy budować od podstaw,
A jak się zjebie coś, naprawimy to
Nieważne jak jest źle,
A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te,
Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie,
Zaczniemy budować od podstaw, a jak się coś zepsuje
Naprawimy to tak, byś mógł znowu budować,
Naprawimy to tak, byś mógł zacząć od nowa
Naprawimy to tak, byśmy mogli znowu budować,
Naprawimy to tak, byśmy mogli zacząć od nowa,

Mam wiarę, że wszystko mogę zmienić
I sprawię, że połączy to, co nas dzieli
To, czego chcemy łatwiej osiągnąć wspólnie,
Ale musisz jeszcze raz zaufać, wiem, że to trudne
Mamy to, czego innym brakuje
[Miłość, pokój, wzajemny szacunek]
Nadmiar emocji, by wszystko uprościć, bo
Moje serce jest pełne miłości
Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować,
Że zbitych fragmentów lustra nie umiesz dopasować,
Przyjdzie pora, powiem: “chodź tu”,
Spojrzę Ci w oczy i zaczniemy od początku
Nieważne jak jest źleee, bo
Ja nie odejdę stąd [ja nie odejdę stąd]
Wezmę Cię za rękę i razem naprawimy to

Nieważne jak jest źle,
A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te,
Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie,
Zaczniemy budować od podstaw,
A jak się zjebie coś, naprawimy to
Nieważne jak jest źle,
A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te,
Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie,
Zaczniemy budować od podstaw, a jak się coś zepsuje

Translation in English

WE’LL FIX TO LYRICS , GRUBSON Lyrics:

Life is not so simple with time.
It’s not as easy as it might seem, oh no.
Pulls to cash, and how not to pull
if he is not there? After all, we
can’t keep pretending that it
is
good . this is hell, for others it is a dream Eden Although I am still far to my destination, I am happy that I have reached so far so far .

I have a clenched fist for those who are in constant struggle,
For those who have left – two fingers up
Oo, don’t break, it’ll be fine, I know “easy to say”
But it’s better to hope than to sit and have nothing
. It ‘s best to disappear,
I have the key for you, come on, we’ll fix everything Come on, we’ll fix
everything
Choooodź We’ll
fix it We’ll
fix it We’ll
fix it so we can build it again We’ll
fix it so we can start over

No matter how bad it is,
And that we hope in ourselves and these thoughts We will
survive, because we will take life into our hands, We will
start building from scratch,
And if you fuck something, we will fix it / x2

There is no power that could take away our hope here,
It doesn’t mean that we can’t lose sometimes,
To win then, after falling, get up, live on.
Enjoy what you have, boy – fuck medals
. It’s not always great in life,
and especially in our country . This whole
confusion
is
a test . talking about humanity We live in a country where something is hard to fix But we can make it, slowly, buddy, believe it

You fell into a trap, because someone made cattle, so it happens
It’s time for you to grab your wings

No matter how bad it is,
And the fact that we have hope and these thoughts,
We will survive, because we will take life in our hands, We will
start building from scratch And if
you screw up something, we’ll fix it
No matter how bad it is,
And the fact that we have hope and these thoughts,
We will survive, because we will take life in our hands, We will
start building from scratch, and if something breaks down We will
fix it so that you can Build it again We’ll
fix it so you can start over
We’ll fix it so we can build again We’ll
fix it so we can start over again

I have faith that I can change everything
And I will connect what separates us
. What we want to achieve together easier,
But you have to trust again, I know it’s difficult
We have what others lack
[Love, peace, mutual respect]
Excess emotions to simplify everything, because
my heart is full of love
When you find that it is not worth trying,
That you cannot fit the broken mirror fragments, It’s
time, I will say: “come here”,
I’ll look into your eyes and we will start from the beginning
No matter how bad it is, because
I will not leave here [I will not leave here]
I will take your hand and we will fix it together.

No matter how bad
it is, and that we have hope and thoughts,
We will survive, because we will take life in our hands, We will
start building from scratch,
And if you fuck something, we will fix it
No matter how bad it is,
And the fact that we have hope and these thoughts,
We will survive because we take life in our hands, We will
start building from scratch and when something breaks

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *