NAUCZ MNIE LYRICS, SARSA MARKIEWICZ Lyrics:

NAUCZ MNIE LYRICS, SARSA MARKIEWICZ Lyrics:

Jutro znowu gonić, biec, latać ponad!
Ile sił mam, krzyczę: to ja!
Kiedy miga świat w twoich oczach,
Naucz mnie…

Na ciele rozmażę z mych łez tatuaże,
dwa metry ma strach, nie wolno się bać.
A szyfry, pułapki w słowach zostawię.
Pokonać chcesz nas – nie zostanę

Nie chcę ciebie na zawsze,
nie schowasz nas na dnie.
Tak mało mnie we mnie jest,
I nie zobaczysz, że patrzę na ciebie inaczej.
Nie chciałeś mnie takiej mieć..

Jutro znowu gonić, biec, latać ponad!
Ile sił mam, krzyczę: to ja!
Kiedy miga świat w twoich oczach,
Naucz mnie, naucz mnie od nowa! 2x

Na ciele rozmażę z mych łez tatuaże,
Ostatnią już noc mi zabiera.
I męczy mnie ciągle, myśl, że już nie zdążę.
Oddalasz się znów z każdym słowem.

Nie zobaczysz, że patrzę na ciebie inaczej.
Nie chciałeś mnie takiej mieć.

Jutro znowu gonić, biec, latać ponad!
Ile sił mam, krzyczę: to ja!
Kiedy miga świat w twoich oczach,
Naucz mnie, naucz mnie od nowa! 2x

Nie chciałeś mnie takiej, więc naucz mnie sobą być.
Nie chciałeś mnie takiej, więc naucz mnie sobą być.

Jutro znowu gonić, biec, latać ponad!
Ile sił mam, krzyczę: to ja!
Kiedy miga świat w twoich oczach,
Naucz mnie, naucz mnie od nowa! 4x

English Translation Of this Songs Lyrics :

TEACH ME LYRICS , SARSA MARKIEWICZ Lyrics:

Chase again tomorrow, run, fly over!
How much strength do I have, I scream: it’s me!
When the world flashes in your eyes,
Teach me …

On my body I will smear tattoos from my tears,
fear is two meters away, you must not be afraid.
And I’ll leave the ciphers, the traps in words.
You want to defeat us – I won’t stay.

I don’t want you forever, you wo
n’t hide us at the bottom.
There is so little of me in me,
And you will not see that I look at you differently.
You didn’t want to have me like that ..

Tomorrow, chase again, run, fly over!
How much strength do I have, I scream: it’s me!
When the world flashes in your eyes
Teach me, teach me again! 2x

On my body I will smear tattoos from my tears,
It takes the last night from me.
And it tires me all the time, think that I will not make it anymore.
You walk away again with every word.

You will not see that I look at you differently.
You didn’t want me like this.

Chase again tomorrow, run, fly over!
How much strength do I have, I scream: it’s me!
When the world flashes in your eyes,
Teach me, teach me all over again! 2x

You didn’t want me like that, so teach me to be myself.
You didn’t want me like that, so teach me to be myself.

Chase again tomorrow, run, fly over!
How much strength do I have, I scream: it’s me!
When the world flashes in your eyes,
Teach me, teach me all over again! 4x

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *