NIE ZMIENIAJMY NIC LYRICS, EWA FARNA I KUBA MOLĘDA Lyrics:

NIE ZMIENIAJMY NIC LYRICS, EWA FARNA I KUBA MOLĘDA Lyrics:

Jest tak
Że on nie słucha nigdy mnie
I myślami biegnie gdzieś
A ja
Nie mogę go dogonić
On
Może przespać cały dzień (Zbyt poważna jest)
Często denerwuje mnie (Ciągle śpieszy się)
A ja (I wpada w słowo)
Chyba nie obchodzę go (Chyba nie obchodzę jej)

Ja
(Ty)

Jak niebo z ziemią
My nie spotkamy się (My nie spotkamy się)

Jak ogień i deszcz
Nie dobraliśmy się
Ale nie potrafię zła/y na Ciebie być
Jak Wenus i Mars
Jesteśmy z innych gwiazd
Ale nikt mnie nie dopełnia tak jak Ty
Proszę, nie zmieniajmy nic

(Zawsze najmądrzejsza jest
Co odpowiedzieć wie
Ja znam jej wady
One nie odstraszą mnie)

On czytać w moich myślach chce (Jej myśli czytać chcę)
Tyle zastanawiać się (Kłóci ze mną się)
Jest źle (Bym ją dostrzegł)
Tak mówią wszyscy mi (Tak mówią wszyscy mi)

Ja
(Ty)
Jak niebo z ziemią
My nie spotkamy się (My nie spotkamy się)
Jak ogień i deszcz
Nie dobraliśmy się
Ale nie potrafię zła/y na Ciebie być
Jak Wenus i Mars
Jesteśmy z innych gwiazd (Jesteśmy z innych gwiazd)
Ale nikt mnie nie dopełnia tak jak Ty
Proszę, nie zmieniajmy nic

(Na moje ”tak”- jej ”nie”)
Nie możemy zgodzić się

Doskonale różni
Ale nie zmieniajmy nic
Nie!

Jak ogień i deszcz
Nie dobraliśmy się
Ale nie potrafię zła/y na Ciebie być
Jak Wenus i Mars
Jesteśmy z innych gwiazd
Ale nikt mnie nie dopełnia tak jak Ty
Proszę, nie zmieniajmy nic

(Ale nie potrafię zły na Ciebie być)

Jak Wenus i Mars
Jesteśmy z innych gwiazd
Ale nikt mnie nie dopełnia tak jak Ty
Proszę, nie zmieniajmy
Nie zmieniajmy nic

Translation in English

 

LET’S NOT CHANGE ANYTHING LYRICS , EWA FARNA AND KUBA MOLĘDA Lyrics:

It’s like
that he never listens to me
And his thoughts run somewhere
And I
can’t catch up with him
He
can sleep the whole day (She is too serious)
Often annoys me (Still in a hurry)
And I (And slips my word)
I guess I don’t care (I guess I don’t care)

Me
(You)

Like heaven and earth
We won’t meet (We won’t meet)

Like fire and rain
We didn’t get it
But I can’t be angry with you
Like Venus and Mars
We’re from other stars
But no one can’t meet me complements just like you
Please, let’s not change anything

(Always the wisest is
What to answer knows
I know her flaws
They won’t scare me away)

He wants to read my mind (I want to read her thoughts) To
think so much (Argues with me)
It’s bad (That I should see her)
That’s what everyone tells me (That’s what everyone tells me)

Me
(You )
Like heaven and earth
We won’t meet (We won’t meet)
Like fire and rain
We didn’t get it
But I can’t be angry with you
Like Venus and Mars
We are from other stars (We are from other stars)
But no one completes me just like you
Please let’s not change anything

(On my ‘yes’ – her ‘no’)
We can’t agree

Perfectly different
But let’s not change anything
Not!

Like fire and rain
We didn’t get together
But I can’t be angry with you
Like Venus and Mars
We are from other stars
But nobody completes me like you
Please, let’s not change anything

(But I can’t be angry with you)

Like Venus and Mars
We are from other stars
But no one completes me like you
. Please, let’s not change. Let’s
not change anything

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *