OBÓZ REKREACYJNY LYRICS, MOKROFON Lyrics:

OBÓZ REKREACYJNY LYRICS, MOKROFON Lyrics:

„polskie obozy koncentracyjne,
najbardziej dochodowe kurorty na świecie”,
“polskie obozy koncentracyjne”
napisał pismak w znanej gazecie
i wszyscy milczą od prawa do lewa
bo strach aby nie drażnić lobby
wygrywa z obawą przed brakiem zaproszeń
na inne słuszne interwencje zbrojne

poza tym mamy tu inną rozrywkę
wyścigi trumien co płótnem okryte
lecz sprawa bardziej skomplikowana
bo jest to w różnych odcieniach flaga
ku chwale przyszłości, w mieście lubuskim
powstał największy krasnal na świecie
i mimo trudności powstaje większy
od niego miś dla chwały ludzkości

polski obóz rekreacyjny
“polski obóz koncentracyjny”
polski obóz rekreacyjny
polski obóz

ciekawą sprawą łączącą poddanych
jest łatwość świętych cytowania
przy dźwiękach uderzeń gilotyny
bez cienia zgrzytu, poczucia winy
bezstronność to główna specjalność zakładu
przodują dzienniki te polskie, wyborcze
bo nam się należy za lata zaborów,
za Jałtę, Poczdam i „Człowieka z marmuru”

najbardziej polska jest Polonia zamorska
szczególnie znad jeziora Michigan
pytam zatem- skoro tak się martwią, to
dlaczego nie wracają z miasta Chicago?
może przez to, że woda granicą
kraj ten jest trochę, jak zimą pies mokry
śmierdzi i jest nieprzyjemny w dotyku
ale bliski, bliski- bo własny

polski obóz rekreacyjny
“polski obóz koncentracyjny”
polski obóz rekreacyjny
“polski obóz koncentracyjny”

Translation in English

RECREATIONAL CAMP LYRICS , MOKROFON Lyrics:

“Polish concentration camps,
the most profitable resorts in the world”,
“Polish concentration camps”
wrote a magazine in a well-known newspaper
and everyone is silent from right to left
because the fear of not irritating the lobby
overcomes the fear of not being invited
to other legitimate military interventions,

besides, we have here other entertainment
races of coffins covered with linen
but the matter is more complicated
because it is a flag in various shades
for the glory of the future,
the largest dwarf in the world was created in the city of Lubuskie
and despite the difficulties, a bigger
teddy bear for the glory of mankind is created

Polish recreational camp
“Polish concentration camp”
Polish recreational camp
Polish camp

an interesting issue that connects subjects
is the ease of quoting saints
with the sounds of guillotine strikes
without a trace of harshness, a sense of guilt impartiality is
the main specialty of the plant
; marble ” the most Polish is the Polish overseas , especially from Lake Michigan , so I ask – if they are so worried, why do n’t they come back from the city of Chicago? close, close – because my own

 

Polish recreation camp
“Polish concentration camp”
Polish recreation camp
“Polish concentration camp”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *