OD DZIŚ LYRICS, PAULA IGNASIAK Lyrics:

OD DZIŚ LYRICS, PAULA IGNASIAK Lyrics:

Znalazłam Ciebie gdzieś na końcu świata
I wszystko już wiem
Szukałam całe dnie, miesiące, lata
I odnalazłam Cię

Już wiem, że od dziś
Chcę dzielić z tobą wszystkie moje sny
Zasypiać i budzić się przy Tobie
Do końca swoich dni

A teraz kiedy jesteś przy mnie blisko
Nie muszę martwić się
Bo dzięki Tobie wiem, że mam już wszystko
W dwóch słowach kocham Cię

(3X)
Już wiem, że od dziś
Chcę dzielić z tobą wszystkie moje sny
Zasypiać i budzić się przy Tobie
Do końca swoich dni

English Translation Of this Songs Lyrics :

FROM NOW ON LYRICS, PAULA IGNASIAK Lyrics:

I found you somewhere at the end of the world
And I know everything already
I’ve been looking for days, months, years
And I found you

I already know that from today
I want to share all my dreams with you
Fall asleep and wake up with you
Until the end of your days

And now that you are close to me
I don’t need to worry
Because thanks to you I know that I have everything
In two words, I love you

(3X)
I already know that from today
I want to share all my dreams with you
Fall asleep and wake up with you
Until the end of your days

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *