POSZUKUJĄC IDEAŁU LYRICS, PEJA Lyrics:

POSZUKUJĄC IDEAŁU LYRICS, PEJA Lyrics:

Imprezowa, lubi jazz, zgrabna dama, domatorka,
zwariowana nimfomanka, uczuciowa, miła w lokach.
Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,
subtelna, poliglotka, ładna, ruda, dziwna w szpilkach.
Punktualna, lubi zjeść, mądra i zadbana fanka,
fajna blondi, niepaląca, porządna, elegancka.
Odważna, błyskotliwa, ciemnooka, romantyczka,
kobieca, pewna siebie, lekkomyślna, artystka.
Normalna, dumna kotka, fanka kina, bez pruderiat,
pełne usta, przebojowa, atrakcyjna, niezbyt święta.
Waleczna, nazbyt spięta, rozsądna, hostessa,
wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach.
Zachłanna, próżna, bystra, hetera, trzyma dystans,
z tytułem naukowym, opalona, egzotyczna,
Egocentryczna, zazdrosna, piękna,
bliska mojego ideału, który znaleźć pora przyszła…

Mrozu:
Ile masz cech? Ile imion masz? Tego nie wiem…
Mam nadzieję, że znajdę Cię niedaleko tam i uwierzę –
i uwierzę bezgranicznie w nas, że już Ciebie mam…
Bezgranicznie tak…

Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa,
naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana.
Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle,
nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka.
Wysoka, wierna, czysta, zmysłowa, sportsmenka,
seksowna tenisistka, smukła, śliczna, tańczy breaka.
Po studiach, z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń,
bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń.
Koniecznie napalona, desperatka, ale letnia,
bezdzietna, intrygantka i to niekoniecznie biedna.
Lalka barbie, z telefonem, po rozwodzie, sekretarka,
miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.
Niegrzeczna, po trzydziestce, striptizerka w klubie go go,
lolitka, sama z dzieckiem, uśmiechnięta, z miną błogą.
Bizneswoman, lady fitness, fanka hardcorowych imprez –
poszukując ideału, ja przebrnąłem przez nie wszystkie…

Mrozu:
Ile masz cech? Ile imion masz? Tego nie wiem…
Mam nadzieję, że znajdę Cię niedaleko tam i uwierzę –
i uwierzę bezgranicznie w nas, że już Ciebie mam…
Bezgranicznie tak…

English Translation Of this Songs Lyrics :

LOOKING FOR THE IDEAL LYRICS , PEJA Lyrics:

RPS:
Party, she likes jazz, shapely lady, home-girl,
crazy nymphomaniac, emotional, nice in curls.
Mountain traveler, friend, humanist,
subtle, polyglot, pretty, redhead, strange in high heels.
Punctual, likes to eat, smart and well-groomed fan,
cool blonde, non-smoker, decent, elegant.
Brave, brilliant, dark-eyed, romantic,
feminine, self-confident, reckless, artist.
Normal, proud cat, cinema fan, no prudery,
full mouth, go-getting, attractive, not too holy.
Brave, too tense, sensible, hostess,
sensitive, gifted, sympathetic, runs in sweatpants.
Greedy, vain, smart, straight, keeps her distance,
with an academic title, tanned, exotic,
egocentric, jealous, beautiful,
close to my ideal, which is the time to find …

Frost:
How many qualities do you have? How many names do you have? I do not know …
I hope that I will find you nearby and believe –
and believe in us that I already have you …
Absolutely yes …

Big eyes, outspoken, very warm, first class,
natural, no addictions , polite girl to champagne.
Impeccable peer, hysterical, freestyle,
not anorexic, sweet, slippery, optimistic.
Tall, faithful, pure, sensual, sportswoman,
sexy tennis player, slim, beautiful, breaka dancer.
After graduation, with the past, an amateur of strong impressions,
very modest, spontaneous, likes to know the sequence of events.
Necessarily horny, desperate, but lukewarm,
childless, schemer and not necessarily poor.
Barbie doll, with a phone, after divorce, secretary,
art lover, amateur drinking in parks.
Naughty, in her thirties, stripper at his go club,
lolita, alone with the child, smiling, blissful.
A businesswoman, fitness lady, fan of hardcore events –
while looking for the ideal, I went through all of them …

Mrozu:
How many features do you have? How many names do you have? I don’t know …
I hope to find you nearby and believe –
and I will believe immensely in us that I already have You …
Absolutely yes …

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *