SEN O PRZYSZŁOŚCI LYRICS, SYLWIA GRZESZCZAK Lyrics:

SEN O PRZYSZŁOŚCI LYRICS, SYLWIA GRZESZCZAK Lyrics:

Na na na na
Na na na na
Na na na na na na na

Z oczu twych czytam, że powinieneś pójść
Bałam się tego dnia, serce krzyczy wróć!
Rozum wie lepiej,na tej planecie już
nie opłaca się kochać.
Koniec gry, mamy dość, wypadamy w aut,
Przecież tak toczy się los miliardów par,
Przecież tym dzisiaj oddycha ziemia
Chaos, pustka, strach!

Budzisz mnie pocałunkiem
Kończy się zły
I kończy się zły
Sen o przyszłości…
Oczy otwieram smutne
Umiera świat
Bo umiera świat
Na brak miłości…

Nasza łódź wpływa na coraz szybszy nurt
Coraz mniej mamy chwil by pogadać – spójrz.
Cały nasz dialog to gigabajty bzdur,
Szum, brak zasięgu.
Twój blask, mój gniew, twój strach, mój śpiew.
Dłoń w dłoń, przed siebie, wszystko czego chcę!

Budzisz mnie pocałunkiem
Kończy się zły
I kończy się zły
Sen o przyszłości…
Oczy otwieram smutne
Umiera świat
Bo umiera świat
Na brak miłości…

Cały ten świat, opada z sił, kiedy się kończy miłość.
Już tylko ty masz taką moc – obudź mnie proszę,
Ratuj Go!

Budzisz mnie pocałunkiem
Kończy się zły
I kończy się zły
Sen o przyszłości…
Oczy otwieram smutne
Umiera świat
Bo umiera świat
Na brak miłości…

Oczy otwieram smutne
Umiera świat…
Bo umiera świat…
Na brak miłości!

Na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na
Na na na na na na

English Translation Of this Songs Lyrics :

DREAM ABOUT THE FUTURE LYRICS , SYLWIA GRZESZCZAK Lyrics:

Na na na
Na na na na
Na na na na na na

From your eyes I read that you should go
I was afraid that day, my heart is screaming come back!
Reason knows better, on this planet it is no
longer profitable to love.
End of the game, we have enough, we fall out of the car,
This is how the fate of billions of couples is going on,
After all, this is what the earth breathes today
Chaos, emptiness, fear!

You wake me up with a kiss
The bad
ends And the bad
dream about the future ends … My
eyes open sad The
world
is dying Because the world is dying Due to the
lack of love …

Our boat influences faster and faster current
We have less and less time to talk – look.
All our dialogue is gigabytes of nonsense,
Noise, no coverage.
Your glow, my anger, your fear, my singing.
Hand in hand, in front of me, all I want!

You wake me up with a kiss
The bad
ends And the bad
dream about the future ends …
I open my eyes sad . The
world
is dying. Because the world is dying.
The lack of love …

The whole world, when love ends.
Only you have such power – please wake me up,
save him!

You wake me up with a kiss
The bad
ends And the bad
dream about the future ends …
I open my eyes sad The
world
is dying Because the world is dying
For the lack of love …

I open my eyes sad . The
world is dying …
Because the world is dying …
For the lack of love!

Na na na na na
na na na na
na na na na na na na
na na
na na na
na na na na na

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *