SEXUALNA FEAT. VOVAZIL’VOVA LYRICS, MIRAMI Lyrics:

SEXUALNA FEAT. VOVAZIL’VOVA LYRICS, MIRAMI Lyrics:

Первый куплет:
оу сексуальна настільки,хоч бери й пиши про це на лобі
спалюєш усіх і все навколо
пусто,як в пустелі Гобі
в порівнянні з тобою
міс світу красива наче хобіт
через тебе і таких,як ти
харт ен соул філ соу бед ту Мобі
але з попою такою,як в тебе
все це можна мати tekst z www.mp4.com.pl в попі
коливання твоїх грудей це травми психічні плюс фобїї
пацани кричать фак мій мозок,
але для тебе це хобі,
якщо ти будеш Амідалою
для тебе буду Обі-Ван Кенобі

Припев:
сексуальна, небезпечна, непокірна, та беззаперечна, спокушаю, наступаєш, це найкраща ніч ти добре знаєш (2 раза)

о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о
о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о

Второй куплет:
ти добре знаєш який я,
як я ставлюсь до того яка ти
таких як ти більше нема,це правда
але подібних багато
тому порада всім красунням будь-ласка
не будьте егоїстки
я не дуже люблю м”ясо,але дуже люблю голі кістки
поділіться зі мною всім найкращим,що ви маєте
а в знак подяки ми замутим з вами
кабере і вар”єте
потім поміняємо любов групову
на пристрасний тет-а-тет
маю риму ідеальну на ет
але її не пустять в ефір

FONETYCZNIE:
ou seksualna nastilky, khoch bery
y pyshy pro tse na lobi spalyuyesh
usikh i vse navkolo pusto, yak v pusteli Hobi
v porivnyanni z toboyu mis svitu krasyva
nache khobit cherez tebe i takykh, yak ty khart
en soul fil sou bed tu Mobi ale z popoyu takoyu
yak v tebe vse tse mozhna maty v popi
kolyvannya tvoikh hrudey tse travmy
psykhichni plyus fobii patsany krychat
fak miy mozok, ale dlya tebe tse khobi,
yakshcho ty budesh Amidaloyu
dlya tebe budu Obi-Van Kenobi

seksualna, nebezpechna, nepokirna,
ta bezzaperechna, spokushayu, nastupayesh,
tse naykrashcha nich ty dobre znayesh.x2

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

ty dobre znayesh yakyy ya, yak ya
stavlyus do toho yaka ty takykh yak ty
bilshe nema, tse pravda ale podibnykh
bahato tomu porada vsim krasunnyam
bud-laska ne budte ehoistky ya ne duzhe
lyublyu m”yaso,ale duzhe lyublyu holi kistky
podilitsya zi mnoyu vsim naykrashchym,
shcho vy mayete a v znak podyaky my
zamutym z vamy kabere i var”yete potim
pominyayemo lyubov hrupovu na
prystrasnyy tet-a-tet mayu rymu
idealnu na et ale ii ne pustyat v efir

seksualna, nebezpechna, nepokirna,
ta bezzaperechna, spokushayu, nastupayesh,
tse naykrashcha nich ty dobre znayesh.x2

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

seksualna, nebezpechna, nepokirna,
ta bezzaperechna, spokushayu, nastupayesh,
tse naykrashcha nich ty dobre znayesh. x2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *