ŚMIERĆ NAS NIE ROZŁĄCZY LYRICS, PIH Lyrics:

ŚMIERĆ NAS NIE ROZŁĄCZY LYRICS, PIH Lyrics:

Ref.
Na zawsze ona, jedyna jedna
Nie zatrzyma tego nawet kevlar
Każdy jej taniec w moich ramionach
O N A, ona wtulona
Tak drobne ciało skrywa tak wielkie serce
Zwykły jak ja człowiek nie chce nic więcej
Niech to trwa, nigdy się nie kończy
Nawet śmierć nas nie rozłączy

1.
Nie jesteś z tych, które na widok MC chcą ssać fiuta
Nie wiedziałaś, że nawijam, w dodatku brutal
Kocham patrzeć kiedy się nastukasz
Wiesz, że nie jaram, weź za mnie bucha
Głęboko w płuca, za wszystkie nasze dni
A każdy z nich nie déjà vu, a jamais vu
To co nas łączy mówią na to fluidy
Chwila, jestem jak nitro, Ty to gliceryna
Nie wiemy, co nas jutro spotka
Nasze życie wiruje, jak kule w bębnie totolotka
Na razie z fartem, Twoja szczęśliwa ręka
Ty rzucasz kośćmi, wypada siódemka
To niedostępny dla innych wymiar
Kiedy ją trzymam, nie wiesz co czuję
Odrywam się od myśli skażonych brudem
Ósmym świata cudem, nigdy brudem
Pary z ust chemia zmieszana z potem
A potem na niemoralne rzeczy mamy ochotę
To tylko dla niej to, love me tender
Kiedy wynoszę ją ponad tęczę

Ref.
Na zawsze ona, jedyna jedna
Nie zatrzyma tego nawet kevlar
Każdy jej taniec w moich ramionach
O N A, ona wtulona
Tak drobne ciało skrywa tak wielkie serce
Zwykły jak ja człowiek nie chce nic więcej
Niech to trwa, nigdy się nie kończy
Nawet śmierć nas nie rozłączy!

2.
Diabeł usiadł mi na stopę, pedał w podłogę
Czasy, kiedy życie dla mnie nic nie znaczyło było chwilą
Siłą wyrywałem z serca miłość
Bez sensu obraz, gasł w bocznym lusterku
To “przed” bez Ciebie było tylko po to
Żebym mógł przeżyć to “po” już z Tobą
Co wczoraj pytaniem, dziś odpowiedzią
Samotność, niepewność więcej mnie nie śledzą
Czysta namiętność, halo ziemia
Bez zmarszczek na twarzy od siły ciążenia
Mógłbym jechać na przeciętych hamulcach
I wiedzieć, że w twarz nie wystrzeli mi poduszka
Umrzemy na śmierć, nic nie zabierze magii
Niech John Lennon zaśpiewa nam “Imagine”
W dzisiejszych czasach tylko to jest siłą
Spijam słowa z Twoich ust – bezwarunkowa miłość

Ref.
Na zawsze ona, jedyna jedna
Nie zatrzyma tego nawet kevlar
Każdy jej taniec w moich ramionach
O N A, ona wtulona
Tak drobne ciało skrywa tak wielkie serce
Zwykły jak ja człowiek nie chce nic więcej
Niech to trwa, nigdy się nie kończy
Nawet śmierć nas nie rozłączy!

3.
Czy te oczy mogą kłamać? Jej oczy nie kłamią
Zabiłaby za mnie, zamordowałbym za nią!
Nieśmiertelne dusze, przez każdą burzę
Aż ziemia się zatrzyma, ani chwili krócej
Na zawsze razem, czas dla nas nie tyka
Powłoka ozonowa, trudno, niech znika
Bez hajsu, brylantów, high life’u, merca
Imponderabilia to dzikość serca
Są tacy którym nie w smak, zawiść z oczu
Pierdolę, ich głosy z off’u
Chociaż to trzecia w nocy, a nie piętnasta
W klubie żadna z tych do pięt Ci nie dorasta
Na zawsze razem, przez świata odór
W podwiązkach nosisz rewolwery na moich wrogów
Bez Ciebie życie w mieście, przez tydzień deszczu
Wygląda nietrzeźwo, w zatęchłym powietrzu

Ref.
Na zawsze ona, jedyna jedna
Nie zatrzyma tego nawet kevlar
Każdy jej taniec w moich ramionach
O N A, ona wtulona
Tak drobne ciało skrywa tak wielkie serce
Zwykły jak ja człowiek nie chce nic więcej
Niech to trwa, nigdy się nie kończy
Nawet śmierć nas nie rozłączy!

Translation in English

DEATH CAN’T DO US APART LYRICS , PIH Lyrics:

Ref.
Forever she, the only one She will not
stop it, even Kevlar .
Every dance in my arms
SHE, she cuddles up
Such a small body hides such a big heart . disconnects 1. You’re not one of those who want to suck a dick at the sight of MC . You didn’t know that I was screwing, brutal in addition. I love to see when you peck yourself . nich nie déjà vu, a jamais vu What we have in common is what fluids say Wait a minute, I’m like nitro, you are glycerin

 

We do not know what will happen to us tomorrow . Our
life spins like bullets in a drum lottery . So
far, your lucky hand.
You throw the dice, there is a seven
. It is a dimension unavailable to others . world miracle, never dirt Steam from the mouth chemistry mixed with sweat And then we feel like immoral things It ‘s only for her, love me tender When I lift her above the rainbow Ref. SHE, she cuddled up in my arms . Such a small body hides such a big heart

 

An ordinary man like me wants nothing more
Let it last, it never ends
Even death will not part us!

2.
The devil sat on my foot, pedaled to the floor . The
times when life meant nothing to me, was a moment
. By force, I was pulling love from my heart . after “already with you What yesterday with a question, today an answer Loneliness, uncertainty do not follow me anymore Pure passion, hello earth No wrinkles on my face from the force of gravity I could ride on cut brakes And know that a pillow would not shoot in my face

 

We will die to death, nothing will take away the magic
Let John Lennon sing us “Imagine”
Nowadays this is the only force I drink
the words from your mouth – unconditional love Ref

. SHE, she cuddled . Such a small body hides such a big heart . An ordinary man like me wants nothing more Let it last, it never ends Even death will not part us! 3. Can these eyes lie? Her eyes don’t lie. She would kill for me, I would murder for her! Immortal souls, through every storm Until the earth stops, not an instant less

 

Together forever, time is not ticking for us
Ozone layer, hard, let it disappear
Without cash, diamonds, high life,
merca Imponderabilia is the wildness of the heart
There are those who do not like it, envy
Fuck, their voices from off
Although It’s three in the night, not three in the night.
In the club, none of these heels grow up
. Forever together, through the world of smell
. In garters you wear revolvers on my enemies
Without you, life in the city, for a week of rain. Looks intoxicated, in the
musty air

.
always she, the only one
She won’t stop it, even the kevlar
she’s every dance in my arms
SHE, she cuddles up
Such a small body hides such a big heart
. An ordinary person like me wants nothing more
Let it last, it never ends
Even death will not part us!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *