TAKĄ WODĄ BYĆ LYRICS, HAPPYSAD Lyrics:

TAKĄ WODĄ BYĆ LYRICS, HAPPYSAD Lyrics:

I taką wodą być,
co otuli ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy twym łóżku stać.

I taką wodą być,
a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie.
Wczoraj… wczoraj…

I taką wodą być,
co nawilży twoje wargi,
uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki.
I czarną kawę zmieni w płyn,
kiedy dni skute lodem.
A kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem.

I taką wodą być,
a nie tą, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem.
Wczoraj… wczoraj
nie liczy się,
bo wczoraj,
bo wczoraj…

I taką wodą być,
a nie tą co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem.
Wczoraj… wczoraj
nie liczy się,
Wczoraj… wczoraj
nie liczy się,
bo wczoraj…
bo wczoraj… nie było, nie…

English Translation Of this Songs Lyrics :

LYRICS , HAPPYSAD WOULD BE SUCH WATER Lyrics:

And to be that kind of water that
will envelop you all over you,
warm your body, wash away the rest of your lousy day.
And it will calm down every nerve, it will
wrinkle your hands in a funny way,
and when you fall asleep, it will be faithful to your bed.

And to be that kind of water,
and not the one that pathetically blows through the window all night.
Yesterday … yesterday …

And be that kind of water that
will moisten your lips,
release the corners of your mouth when you put them to a glass.
And he will turn black coffee into liquid
when the days are frozen.
And when heat is poured from the sky, it will cool it.

And to be such a water,
and not the one that pitifully burns in my throat all night with fire.
Yesterday … yesterday
does not count
because yesterday,
because yesterday …

And to be such water,
and not the one that pitifully burns in my throat all night with fire.
Yesterday … yesterday
does not count,
Yesterday … yesterday
does not count
because yesterday …
because yesterday … was not, no …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *