WINNY FEAT. LIBER LYRICS, MATEUSZ MIJAL Lyrics:

WINNY FEAT. LIBER LYRICS, MATEUSZ MIJAL Lyrics:

Chociaż biegnę przed siebie
Serce przestało bić
Tak trudno jest
Być przedmiotem w torebce tylko na gorsze dni
A wymarzyłem sobie dom gdzie Ty i Ja
Zbudujemy silną więź
Ulokowałem gdzieś na giełdzie uczuć nas
Wzbijałem się
A sięgam dna

Ref.
Pomyliłem się jeszcze raz
A nie da w dłoni zamknąć się dwóch dzikich serc
Nazywam się winny, bo cokolwiek zrobiłbym
Już nigdy nie będę właśnie tym z kim chciałaś być

To że kiedyś odejdziesz, to jak rzucić na stół w kasynie los
Spoglądałaś niepewnie, kiedy mówiłem wprost
Że mamy szczęście, znaleźliśmy siebie już
Tak jak dusze dwie co łączą się na zawsze
Nagle niebo spada w dół
Zabierasz wszystko
Zabierasz wszystko

Ref.
a pomyliłem się jeszcze raz
A nie da w dłoni zamknąć się dwóch dzikich serc
Nazywam się winny, bo cokolwiek zrobiłbym
Już nigdy nie będę właśnie tym z kim chciałaś być

Tylko nam zdarzyło się pokochać od tak
Już tylko nam, gdy cała reszta inny ma plan
Chciałaś aleją prawd, tak powoli pójść
Ja autostradą kłamstw, leciałem, gnałem bez tchu
I tu stajemy nadzy na przeciw faktom
Ty już nie czujesz mnie
Nie potrafisz unieść tego już dawno
Jedyne wyjście – stać się kimś innym
Cokolwiek zrobię, nie zmienię nic
Jestem winny

Ref.
a pomyliłem się jeszcze raz
A nie da w dłoni zamknąć się dwóch dzikich serc
Nazywam się winny bo cokolwiek zrobiłbym
Już nigdy nie będę właśnie tym z kim chciałaś być

a Pomyliłem się jeszcze raz
A nie da w dłoni zamknąć się dwóch dzikich serc
Nazywam się winny bo cokolwiek zrobiłbym
Już nigdy nie będę właśnie tym z kim chciałaś być

English Translation Of this Songs Lyrics :

A WINNING FEAT. LIBER LYRICS, MATEUSZ MIJAL Lyrics:

Although I’m running ahead
The heart stopped beating
It is so hard
To be an item in a purse only on bad days
And I dreamed of a house where you and me
We will build a strong bond
I put us on the exchange of feelings somewhere
I was soaring
And I’m reaching the bottom

Ref.
I was wrong again
And it is impossible to close two wild hearts in a hand
My name is guilty because whatever I would do
I’ll never be who you wanted to be with again

Going away someday is like tossing a ticket on a casino table
You looked uncertain when I was speaking straight
That we’re lucky, we’ve found ourselves already
Just like two souls that connect forever
Suddenly the sky is falling down
You take everything
You take everything

Ref.
and I was wrong again
And it is impossible to close two wild hearts in a hand
My name is guilty because whatever I would do
I’ll never be who you wanted to be with again

We only fell in love like this
Only us, when all the rest of the others have a plan
You wanted the avenue of truths so slowly go
I was on the highway of lies, I flew, I was breathless
And here we face the facts
You don’t feel me anymore
You can’t bear it for a long time
The only way out – to become someone else
Whatever I do, I won’t change anything
I’m guilty

Ref.
and I was wrong again
And it is impossible to close two wild hearts in a hand
My name is guilty because whatever I would do
I’ll never be who you wanted to be with again

a I was wrong again
And it is impossible to close two wild hearts in a hand
My name is guilty because whatever I would do
I’ll never be who you wanted to be with again

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *