WSZYSTKIEGO NA RAZ FEAT. NATALIA SZROEDER LYRICS, LIBER Lyrics:

WSZYSTKIEGO NA RAZ FEAT. NATALIA SZROEDER LYRICS, LIBER Lyrics:

Natalia:
Długo Nas nie było,
To już nie ten sam,
Widok na, i ludzie już nie tacy, jak tam

Wspólnie:
Liber: Zmieniamy się,
Natalia: Zmieniamy się,
Liber: I Ja i Ty,
Natalia: I Ty i Ja,
Liber: Szukamy wciąż,
Natalia: Szukamy tego co najlepsze jest,
Liber: Zbliżamy się,
Natalia: Zbliżamy się,
Liber: Do szczęścia bram,
Natalia: Do szczęścia bram,
Liber: I nie wiemy jak,
Natalia: Nie wiedząc jak otworzyć je

Natalia:
Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Coś kończy się żeby coś mogło trwać,
Ta brakująca część ukryta tu gdzieś,
Do pełni szczęścia brak nam jej

Natalia:
W końcu to dostajesz,
I dopiero dziś,
Gdy już nikt nie patrzy,
Nie ma dzielić się z kim

Wspólnie:
Liber: Nie uda się,
Natalia: Nie uda się,
Liber: Wszystkiego zgrać,
Natalia: Wszystkiego zgrać,
Liber: Dla siebie,
Natalia: Dla siebie całe szczęście ukraść chcesz,
Liber: Zostawmy to,
Natalia: Zostawmy to,
Liber: Jak pusty wers,
Natalia: Jak pusty wers,
Liber: Jak sekret,
Natalia: Jak sekret niekończący się!

Natalia:
Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Coś kończy się żeby coś mogło trwać,
Ta brakująca część ukryta tu gdzieś,
Do pełni szczęścia brak nam jej

Liber:
Uśmiecha się czy śmieje się z nas?
Przewrotny los, wszystkiego na raz,
Nie uda się podstawić pod wzór,
Umiera Król i rodzi się Król,
Kochajmy to,
To wszystko co nasze,
Zostawmy to,
Co ginie jak zasięg,
To czego brak niech będzie jak sekret,
Chce czytać to z oczu Twych codziennie

Natalia:
Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Coś kończy się żeby coś mogło trwać,
Ta brakująca część ukryta tu gdzieś,
Do pełni szczęścia brak nam jej

Natalia:
Gdzieś w umysłach naszych wciąż,
Ideały śpią,
Zostaw je i dalej chodź!

Natalia:
Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Coś kończy się żeby coś mogło trwać,
Ta brakująca część ukryta tu gdzieś,
Do pełni szczęścia brak nam jej

Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Los mówi stop i wracamy na start,
Coś kończy się, zaczyna się coś,
Uczymy się rozumieć to!

English Translation Of this Songs Lyrics :

ALL NA RAZ FEAT. NATALIA SZROEDER LYRICS , LIBER Lyrics:

Natalia:
We were gone for a long time,
It’s not the same anymore,
View on, and people are not like there

. Together:
Liber: We are changing,
Natalia: We are changing,
Liber: I and You,
Natalia: Both You and I,
Liber: We are still looking,
Natalia: We are looking for the best,
Liber: We are getting closer,
Natalia: We are getting closer,
Liber: For the happiness of the gates,
Natalia: For the happiness of the gates,
Liber: And we do not know how,
Natalia: Not knowing how to open them

Ref Natalia:
We will not be able to have everything at once,
Something ends so that something can last,
This missing part is hidden somewhere here,
To her full happiness, we miss her

Natalia: You finally
get it, And only
today,
When no one is looking anymore,
There is no sharing with whom . Rip everything, Liber: For yourself, Natalia: You want to steal all the happiness for yourself, Liber: Let’s leave it, Natalia: Let’s leave it, Liber: Like an empty verse, Natalia: Like an empty verse, Liber: Like a secret, Natalia: Like an endless secret ! Ref. Natalia: We will not be able to have everything at once, Something ends so that something could last,

This missing part is hidden somewhere somewhere,
To full happiness we lack it

Liber:
Is he smiling or laughing at us?
A perverse fate, everything at once,
It will not be possible to substitute for a pattern,
The King dies and the King is born,
Let’s love it,
It’s all ours,
Let’s leave
what is lost as reach,
What is missing, let it be like a secret,
I want to read it from my eyes Your daily

Natalia:
We will not be able to have everything at once,
Something ends so that something could last,
This missing part hidden somewhere,
We miss her

Natalia:
Somewhere in our minds still,
Ideals are sleeping,
Leave them and keep on walking!

Natalia:
We will not be able to have everything at once,
Something ends so that something can last,
This missing part is hidden somewhere,
To full happiness we lack it

We will not be able to have everything at once,
Fate says stop and we go back to the start ,
Something ends, something begins,
We learn to understand it!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *